Poslovni Objekt Quadro 1024x913 1

Poslovni QUADRO na območju Litostroja je načrtovan na parcelah 1991/298, 1991/299 in 1991/302 (vse K.o. 1793 01 Zgornja Šiška). Objekt bo imel tlorisne dimenzije 36,40m x 47,40 m. Od vključno 3. nadstropja navzgor bo imel atrij velikosti 9,00m x 12,50m. Višinski gabarit objekta je 2K + P + 6.

Horizontalni gabarit kletnih etaž presega objekt in znaša 62,86 m x 60,86 m. Objekt QUADRO je zasnovan kot pravokotni volumen z dvema glavnima AB jedrima, ki s stopnišči in dvigali povezujeta posamezne etaže. Od tretjega nadstropja navzgor je v sredini objekta urejen atrij dim. 9,00 m x 12,50 m. Posamezno jedro obsega eno stopnišče in dve osebni dvigali. V sklopu projekta izvajamo gradbeni in tehnološki inženiring.

Investitor: Rezidenca Senior d.o.o.

Lokacija: Ljubljana

Leto predvidenega zaključka: 2023