Majske Poljane Stolpnica B 1

Stolpnica B (Tisa) se nahaja v sredini soseske Majske poljane in vsebuje poslovni program v pritličju in medetaži ter stanovanja od 1. do 11. nadstropja. V nadstropnih etažah je predvidenih 73 stanovanj različnih tipologij in velikosti. V pritličju je predviden javni program, ki je po izhodiščnem projektu razdeljen na več lokalov, ki so med sabo združljivi v večje enote – večji del poslovnih prostorov pa je bil izveden za znanega investitorja. V sklopu projekta smo izvajali gradbeni in tehnološki inženiring.
Investitor: K. Majske d.o.o.

Lokacija: Nova Gorica

Leto zaključka: 2021