Placeholder

Investitor ima namen zgraditi kotlovnico za potrebe daljinskega ogrevanja večstanovanjskih objektov ter doma za ostarele na območju, ki ga ureja Odlok o občinskem prostorskem načrtu Ribnik SB II.  Na gradbeni parceli, se zgradi gradbeno inženirski objekt pravokotnih oblik, etažnosti K (klet) + P (pritličje). Zgradi se tudi pripadajoče omrežje toplovoda – lokalni cevovod s štirimi priključki.

Investitor:

Lokacija: Ajdovščina

V teku