Kolesarska Steza Postojna 1

Gradimo 7.666 m novih kolesarskih poti in s tem bomo povezali Postojno s Hraščami, Zagonom, Hruševjem in Zalogom. Hkrati je predvidena tudi prometna ureditev na cesti skozi Hrašče. V sklopu izgradnje bo urejeno tudi odvodnjavanje in nekaj komunalne infrastrukture pri gradnji v samih naseljih. Na odseku Hrašče – Hruševje bo zgrajeno krožišče in nov prepust, ravno tako bo prepust obnovljen na odseku Hrašče – Zagon. Z deli smo pričeli junija 2022 in bodo končana do konca aprila 2023 razen na odsekih Hrašče Hruševje, kjer smo zaradi potrjevanja projektnih rešitev veliko kasneje pričeli z deli. Bo pa tudi ta odsek predvidoma končan do konca poletja 2023.

Investitor: Občina Postojna

Lokacija: Postojna

Leto predvidenega zaključka: 2023