Fluvio Frigido Izveden

Poleg 76 stanovanj so v pritličju obeh objektov tudi štirje poslovni prostori. Stanovanja so različnih velikosti, od 39 m2 do 84 m2, z velikimi steklenimi površinami, zasenčenimi s senčili na elektro pogon. Urejena je skupna kolesarnica, vsak objekt ima svojo garažo, namenjeno parkiranju in shrambam. Proces od začetka gradnje do začetka primopredaj stanovanj je trajal 19 mesecev.

Fluvio Frigido 4

 

Pomen: Na območju današnjega ajdovskega mestnega jedra je v prvih treh stoletjih stala cestna postaja Fluvio Frigido, ki je dobila ime po mrzlih vodah (Fluvius Frigidus – Vipava, Hubelj). V drugi polovici 3. in v 4. stoletju je cestna postaja dobila podobo vojaškega tabora, varovanega z obrambnim zidovjem in s 14 stolpi.

Lokacija: Ajdovščina

Projekt je zaključen.

Link: www.fluviofrigido.com