SE Inenergija

Investitor Inenergija je zgradil sončno elektrarno na poslovnem objektu v Sežani. Operacija je bila sofinancirana s sredstvi prejetimi preko Javnega razpisa za sofinanciranje operacij gradnje manjših proizvodnih naprav za proizvodno električne energije z izrabo sončne energije [JR SE OVE 2021].

Cilji projekta so:

  • Energetska samozadostnost in neodvisnosti, tj. zmanjševanja rabe energije, varovanje okolja in uvajanje oz. povečanja obnovljivih virov energije.
  • Vgradnja maksimalnega števila solarnih panelov za dosego maksimalne proizvodnje električne energije in s tem občutno zmanjšati stroške nakupa električne energije.
  • Inštalirati sončne panele moči 0,1176 MW

Lokacija: Sežana

Cgp Kohezijska Politika Logotipi Posamezni

Plakat SE Inenergija

www.eu-skladi.si